Çıtır Bilgiler

Duygusal Zeka VS Mantıksal Zeka

Okuma Süresi: 2 dakika

Girdiğimiz her ortamda en az 1 kez bahsi geçen, gerek kişisel gerek iş çevrelerimizde kişiler ile ilgili bilgi verirken kullanılan Duygusal zeka ve Mantıksal zeka‘nın ne anlama geldiğini kısaca açıklayalım.

Duygusal zekâ bir başka deyişle EQ (emotional quotient) kendisinin ya da başkalarının duygusal olarak farkında olması, anlaması, yönetmesi, yönlendirmesi ve ölçümlemesidir
Mantıksal zeka ise zeka katsayısını ölçmek için birkaç farklı testlerin sonucunda çıkan değerdir.Yapılan araştırmalarda IQ’nun genetiksel olduğu kesin olarak netleştirilmediysede birçok bulgu bu yönde ağırlık kazanmaktadır.

single_content_01_v01

EQ ile IQ Arasındaki Farklılıklar

• EQ toplum içinde, sosyal ilişkilerimizde bizi yansıtmaktadır. IQ ise sosyal ortamdan ayrıştırılmış, sadece beyin fonksiyonlarının işlemlerini fokuslamak için kullanılır.
• EQ sosyal iletişim ve etkileşim, IQ ise somut mantık yani 1 ya da 0 dır.
• EQ kadercilikten öte kişini emeği, çalışması ve etkinliğini kendine bağlı olarak geliştirebildiği, IQ ise doğustan kişinin gen kodlarına işlenmiştir.
• EQ herhangi bir vakada duygularımızı yönetip uyumlu çıkış noktaları bulmaya çalışırken, IQ çözüm yolu bulmak için odaklanır, detaylar önemli değildir.

EQ ve IQ birbirleri ile etkileşim içinde ve birbirlerini tamamlayan özellikler olarak kabul edilmektedir. Başarıyı tetikleyen değerlerde IQ nun oranı %25 kabul edilirken kalan büyük yüzdeyi EQ belirlemektedir. En basit ve güzel örnek ise öfkesini kontrol altına alamayan kişinin odaklama problemi yaşayacağı için zekasını kullanması neredeyse imkansızdır.
Sonuç olarak çok üstün matematiksel başarıya sahip olsakda eğer sosyal değilseniz IQ’nun fark edilmesi çok zordur. Toplumda mutlu ve başarılı olabilmek için EQ ve IQ nun doğru orantılı olması en ideal sonuca götürür.

single_content_01_v01

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir